Offset/digitaltryck

Offset är en traditionell tryckteknik där man använder sig av tryckplåtar, och är fortfarande den mest utbredda tekniken då den håller hög kvalitet.

Vid digitaltryck får tryckpressen information direkt från datorn på ett liknande sätt som vid hemmautskrifter.  Då man inte behöver framställa tryckplåtar vid digitaltryck kan man få en lägre startkostnad, vilket är mer ekonomiskt för mindre upplagor. Vid större upplagor lämpar sig offset bättre med sin väldigt låga kostnad per tryck.

Någon exakt gräns för när den ena eller andra metoden bör användas finns dock inte. Andra saker som påverkar valet av trycktenik är bl.a. storlek och tjocklek på papper, samt om man vill använda sig av variabeldata.

magazine

 

Exempel på trycksaker:

Visitkort, block, kuvert, brevpapper, följesedlar, hyllvippor, affischer, förpackningar, produktblad,
bipacksedlar, kataloger, broschyrer, foldrar, flyers, offertmapp