Förpackningar

En snygg förpackning ger ofta den första och avgörande köpsignalen inom detaljhandeln. Inom områden som t.ex. läkemedel är kapseln en viktig informationsbärare och ett skydd för innehållet.

Små förpackningar och kapslar i kartong är en viktig och växande del av vår verksamhet, och vi har specialiserat oss på små och medelstora upplagor. Vi stansar, präglar blindskrift och limmar allt själva.

koloritenboxar

Exempel på förpackningar:

läkemedelslådor, exponeringsmaterial, förpackningar, osv.