Miljö Vårt miljöarbete

Vi på Koloriten vet hur viktigt miljöarbete är och arbetar kontinuerligt med att effektivisera vår produktion och minska vår påverkan på miljön.

 

  • Vår plåtframkallning sker i ett slutet system.
  • Vi trycker med vegetabiliska färger.
  • Torktrasor tvättas och återanvänds i en godkänd process.
  • Vi använder inte plaster som ej kan återvinnas.
  • Allt pappersspill sorteras och återvinns.
  • Inga utsläpp i avlopp av restprodukter förekommer.
  • Vattenrester från rengöring hämtas av Stena Miljö.
  • Informationsblad till samtliga produkter vi använder finns.

 

Vi för noggrann statistik över de papperskvalitéer som används samt förbrukning av el och vatten.

Tänk på miljön redan när du initierar ditt tryckprojekt.

Konsultera gärna oss innan så kan vi ge dig råd om hur du bäst utnyttjar befintliga arkformat. Ett optimalt arkutnyttjande ger mindre pappersspill = bra för miljön och plånboken.

 

miljobild

 

 

Är det något du undrar över ?

tveka inte att kontakta oss: telefon: 042-16 20 45