Marginaler & Utfall

utfallmarginal2

Bilder eller bakgrunder som går ända ut till papprets kant kallas utfallande. För att säkerställa att det inte uppstår vita kanter låter man bilden gå ytterligare 3-5 mm utanför dokumentet. Detta är sedan säkerhetsmarginalen när pappret  beskärs till rätt storlek.

Marginalen är oftast den ram du håller dig innanför när du gör din layout, men även mellanrum mellan olika textstycken och bilder kallas marginal.